marți, 17 aprilie 2012

Podul SoareluiPodul vErii

Podul verii
peste-un galben spumos,
fierbinte, către departe
se vând aici
cântări şi zile cu răsuflarea tăiată
întrebări sibilinice,
căni cu apă neîncepută…
negustorii
meşteri în vorbe stăruitoare
scot la vedere ferestre
prin care se ivesc ploile
fertile, relative
copacii, pe maluri,
umbresc o singurătate verde,
cosmică,
o punte aburoasă
transcede lunatecă peste noi
inima însăşi,
în echilibristică
de-a lungul, de-a înaltul
ştie
preţul celor vândute
la Podul Verii
până când cade
lama îngheţului.