marți, 17 ianuarie 2012

Interviu cu poeta, eseista, critic si istoric de arta Maia Cristea-Vieru


Maia cristea-vieru
(poetă, critic de artă, stabilită în Toronto)
„Am corespondat şi cu Mircea Eliade… am cunoscut foarte multe personalităţi în atelierul Miliţei Petraşcu”
Veronica Balaj: Aţi exersat ani întregi cunoaşterea poeziei şi a artelor plastice deopotrivă. Teoretizarea artelor plastice a fost eşafodajul creaţiei poetice?
Maia Cristea-Vieru: Începuturile mele în ale scrisului,  chiar debutul meu în presă  la revista Contemporanul în 1967,  s-au produs sub zodia artelor plastice,  deşi purtasem în ghiozdanul de şcolăriţă,  mereu pregătit,  caietul de poezii arătat doar  atât de iubitei noastre  profesoare de română. Scânteia  care declanşase acest interes, mai ales pentru sculptura, avea rădăcini vechi, în chiar oraşul copilăriei mele, unde existau doua importante lucrări ale lui Brâncuşi. Mai mult chiar, avusesem şansa de a auzi chiar din gura Elizei Seceleanu, comanditara lucrărilor, ca într-un înfiorat cântec al amintirilor, multe amănunte despre sculptor şi împrejurările în care ele ajunseseră la Buzău, montarea lor fiind făcută chiar sub supravegherea sculptorului. Ceea ce insă îmi reţinuse atenţia şi-mi înflăcăra imaginaţia la acea vârstă era povestea de dragoste atât de romantică şi mai ales durerosul ei sfârşit. Fără îndoială, tot ce aflasem declanşase un interes deosebit  pentru mine, căci prin 1963, de câte ori o vedeam pe Eliza, care locuia acum în Bucureşti împreună cu fiica ei din noua căsătorie, o antrenam mereu către acest subiect. Voiam să aflu cât mai multe despre destinul acestor lucrări, despre Brâncuşi. În acei ani îmi vorbea cu tristeţe despre insistenţa cu care i se ceruse sa accepte să le vândă statului.
V.B.: Canada a venit în întâmpinarea poeziei? Trebuia să vă reintegraţi în altă cultură…
M.C.-V.:  Am scris  multe poezii, dar poezia a rămas multă vreme „mon jardin secret”, lăsând loc studiilor de Istoria artei, publicate în revistele vremii. .Mai târziu, unele din cercetările mele au apărut în volumele: Modernitatea clasicului, 1982 şi Sculptura feminină interbelică, 1999.  Câţiva actori citiseră la emisiunile de radio unele dintre poeziile mele. Îmi amintesc de actriţa Lucia Mureşan sau de Ludovic Antal care au citit cu mult talent aceste poezii. Unele au apărut în suplimente ale unor ziare, sau au fost recitate de câţiva dintre elevii mei  pe care i-am introdus în atelierul  unor sculptori unde au avut loc  recitaluri de poezie. Erau atinse, în acest fel mai multe obiective.
V.B.: Evocaţi-ne atmosfera şi câteva nume prezente la acele întâlniri din vremea cât eraţi în ţară.
M.C.-V.: Atmosfera  conta foarte mult, cei mai mulţi dintre sculptorii care au acceptat rugămintea mea aveau în atelier statui reprezentând figuri dintre cele mai  prestigioase ale istoriei şi culturii noastre, dar şi ale culturii universale. Mulţi dintre sculptori aduceau în vederea întâlnirii noastre anumite lucrări, din locuri pe unde le ţineau depozitate. Uneori erau sculpturi pe lângă care mulţi treceam adesea, dar privirea lor mai de aproape, precum şi cunoaşterea genezei lor căpătau, în memorie, o altă aură. Am rămas recunoscătoare multora dintre cei care ne-au oferit cadrul unor asemenea momente. precum directorul de atunci al  Muzeului de Artă Naţională din Bucureşti, criticul de artă Alexandru Cebuc care deşi era atât de solicitat găsea  cu bunăvoinţă şi pentru noi un moment, un loc. Cele mai interesante dintre aceste recitaluri, care mi-au rămas de neuitat, s-au ţinut în atelierul sculptoriţei Celine Emilian, în atelierul Miliţei Petraşcu, sau în casa din  spatele actualului Muzeu George Enescu, unde eram adeseori primiţi de directorul onorific al Muzeului, domnul Romeo Drăghici, executorul testamentar al marelui compozitor. Era clădirea în care George Enescu concertase şi pe care muzicianul o numea  „Micul meu Trianon”. Acolo veniseră interpreţi celebri ai lumii precum Yehudi Menuhim, David Oistrah, Monique de la Bruchelerie. Am scris în presa vremii despre casă şi despre minunatul ei amfitrion care-i păstra vie memoria lui George Enescu şi care-mi făcuse ani de-a rândul favoarea de a mă primi împreună cu elevii mei cărora doream să le dezvolt dragostea şi interesul pentru cultură.
 V.B.: Sunteţi iniţiatoarea unui cenaclu artistic la Bucureşti…
M.C.-V.: Cenaclul purta denumirea „Interferenţa artelor”,  cenaclu în cadrul căruia am invitat personalităţi de seamă din generaţii mai vechi sau mai tinere. Unii scriitori  au opus o anume rezistenţă, invocând multele lor obligaţii, dar au venit până la urmă. Au venit critici de artă, ca Barbu Brezianu, Radu Ionescu, Marin Mihalache, romancieri de frunte ca Ion Marin Sadoveanu, Nicolae Tăutu sau Radu Tudoran, poeţi precum Marin Sorescu care a fost o încântare pentru tinerii care erau în preajma bacalaureatului şi fiind un liceu de Matematică-Fizică s-ar fi putut crede că sunt mai puţin interesaţi de poezie. Marin Sorescu mi-a publicat multe articole în revista „Ramuri” propunându-mi chiar să dau în fiecare lună un articol revistei, dar obligaţiile unei catedre în acei ani erau numeroase, consumam mult timp cercetând la Biblioteca Academiei, aşa că a rămas să-i dau materiale atunci când puteam. Într-o vreme când Marin Sorescu îmi spusese că are necazuri, vigilenţa partidului suspectând apropierea sa de ideile transcendenta-lismului, în acel timp la orele de clasă şi mai ales la cenaclu noi nu mai foloseam autenticul său nume. La propunerea unui elev îi spuneam Sorin,  folosind  o parte din numele de familie şi ultima parte a numelui sau de botez. Când i-am spus l-a amuzat ideea. Aceasta a fost pentru scurtă vreme căci apoi, prigonirea celor cu idei transcendentale s-a atenuat. Am admirat mult ceea ce scria şi setea lui de a fi la curent cu totul, cu literatura din celelalte părţi ale lumii, traducând poeţi despre care atunci auzeam prima dată, căci contemporanii îl interesau cel mai mult.
V.B.: Cum se manifesta Marin Sorescu atunci?
M.C.-V.: Avea o bucurie sinceră, copilărească, când întâlnea un român de talent în străinătate. Neîntrecute erau orele din atelierul Miliţei Petraşcu, loc cu adevărat magic frecventat de personalităţi de a căror excepţională statură nici nu ştiu dacă eram deplin conştientă atunci. Acolo mi-am auzit cu emoţie versurile citite de acelaşi actor Ludovic Antal. Timbrul vocii sale dădea o gravitate tulburătoare versurilor sau chiar textelor în proză. Când citea din marii poeţi  precum Octavian Goga, cei aflaţi de faţă erau străbătuţi de un puternic fior patriotic. Îmi imaginam uneori întregul cortegiu de umbre celebre care fuseseră adeseori în atelierul Miliţei, încăpere spaţioasă, operă a faimosului arhitect Marcel Iancu. Ştiam multe despre acele personaje, dar am aflat şi mai multe despre ei cu prilejul expoziţiei sale  retrospective  de la Londra unde am însoţit-o pe sculptoriţă. În expoziţie au figurat şi  busturile a doi arhitecţi vestiţi, două bronzuri de mare frumuseţe: cel al lui Marcel Iancu, aflat astăzi la Muzeul din Tel Aviv şi cel al arh. George Matei Cantacuzino.
V.B.: Poezia şi sculptura, artele plastice s-au întrepătruns adesea. Aţi trăit aceasta. Aţi scris despre aceasta.
M.C.-V.: S-a spus că s-ar putea alcătui o Istorie a literaturii din busturile  în piatră, bronz, lut sau marmoră făcute de Miliţa. Mulţi dintre cei care-i pozaseră  ore întregi în atelierul ei îi lăsaseră neşterse impresii. Întrebată ce impresie îi produsese Tudor Vianu ea răspundea: „Pentru mine Vianu a fost un portret analitic, un chip caracteristic universitar. Stătea pe scaun şi, în timp ce poza, îmi dezvolta, de pildă, despre Lessing, o adevărată conferinţă. Ca să-l înţeleg mai bine în vederea portretului ce-l lucram, am mers la câteva din conferinţele sale publice, pe care le ţinea la Ateneu sau la Sala Dalles. De fiecare dată, după ce termina, cobora în sală, venea la mine şi mă interoga cu privire la modul cum vorbise. De câte ori aud cuvântul Oxford, mă gândesc la Tudor Vianu. Era născut pentru a ţine lecţii, pentru a fi profesor universitar. Dialogul cu el era un neîncetat examen de doctorat”.
V.B.: Câteva personalităţi care au inspirat-o profund pe Miliţa Petraşcu şi despre care v-a vorbit…
M.C.-V.: Impresii puternice îi lăsaseră matematicianul poet  Ion Barbu, Oscar Walter Cizek, pe Octavian Goga, îi pozase pentru bustul care se afla la Ciucea îl socotea iradiant, fermecător, plin de mişcare şi energie, dar nu putea uita modul obsedant cu care acesta vorbea despre moarte: „De câte ori ne întâlneam la vreo expoziţie sau la vreun concert, venea spre mine cu braţele întinse şi îmi spunea obsesiv Miliţa, când vii să vorbim despre monumentul meu funerar? Nu m-am dus niciodată acasă la el, dar a venit el la mine. Mi-a pozat câteva săptămâni”. Liviu Rebreanu i se păruse un taciturn. O singură dată îi mărturisise că-i place să lucreze noaptea, cu ferestrele deschise, pentru a lăsa drum liber inspiraţiei să pătrundă până la el, avea însă ceva statuar şi granitic. Marele povestitor  Sadoveanu îi lăsase şi el vii impresii privind totul cu o seninătate dacică,  dar Marcel Iancu şi Vinea erau constantele ei stele, busturile lor fiind făcute cu o dragoste care vibra parcă  din fibra lemnului sculptat sau a bronzului.
V.B.: Sculptoriţa a vorbit despre Brâncuşi. L-a cunoscut, desigur. Cum vi la prezentat?
M.C.-V.: Marele său maestru Brâncuşi venise de multe ori în atelierul ei, o aprecia mult, iar Miliţa i-a făcut bustul care se află în  micul părculeţ din Bucureşti,  care-i poartă numele. Ea a fost prima dintre elevii săi care întoarsă în ţară scrisese în revista „Contimporanul” din 1925 despre atelierul din Impasse Ronsin, despre alţi elevi ai lui Brâncusi, despre tăierea directă în piatră pe care maestrul o învaţase, procedeu pe care ea l-a folosit în multe lucrări. Convorbirile cu ea pe care televiziunea anilor ’70 le-a oferit publicului au suscitat o mare dorinţă de a afla mai mult despre  ea.
V.B.: Poezia o interesa?
M.C.-V.: Dintre scriitorii tineri poezia Anei Blandiana o interesa mult şi mi-a cerut să-i aduc volumele ei de început. De fapt Ana Blandiana şi Romulus Rusan au inclus, într-un volum de convorbiri cu personalităţi de seamă, o foarte interesantă convorbire pe care au avut-o cu sculptoriţa. Din poeziile lui Marin Sorescu  ştia anumite strofe pe de rost.
V.B.: Mai păstraţi documente din vreme?
M.C.-V.: Am avut câteva  scrisori de la sculptoriţă, multe fotografii, dar nu am fost suficient de  păstrătoare. Păstrasem unele cuvinte pe care le-a scris referitor la scrisul meu şi bustul pentru care i-am pozat şi care a figurat în Expoziţia de la Londra sub numele de Maria de Mangop, wife of The Stephan the Great. I-a făcut şi soţului meu un foarte frumos portret intitulat Vraciul. Miliţa avusese multe de pătimit căci în anii aceia de suspiciune totul putea fi altfel interpretat şi totuşi mi-a acceptat venirea cu mulţi elevi chiar ea propunând seri în care s-au citit multe dintre poeziile mele.
V.B.: Când, cum şi-a făcut loc poezia Dumneavoastră în Canada?
M.C.-V.: Târziu, ajunsă în Canada am publicat versuri în revistele canadiene, în cele din Statele Unite, din Germania şi la câteva reviste din ţară. Primul meu volum de versuri Reverberaţii,  a apărut la editura Axa din Botoşani, a fost lansat la cenaclul „Observatorul”, s-a bucurat de o bună întâmpinare, au apărut cronici în ţară, altele în revista „Gracious light”, cronici semnate de Gellu Dorian, altele în „Meridianul românesc” din Statele Unite, sub semnătura ziaristului George Roşianu. În anii care au urmat au apărut alte volume de versuri în limba română precum şi în limba engleză., unele fiind premiate.
V.B.:  Mai reverberează încă, desigur, întâlnirile Dumneavoastră cu alte personalităţi culturale de marcă, să spunem  Ştefana Velisar Teodoreanu, Radu Tudoran… Amintirile Dumneavoastră devin acum mărturii pentru alte generaţii…
M.C.-V.: În toţi anii tinereţii am căutat anturajul oamenilor vârstnici pe care-i ascultam uimită de tot ceea ce ştiau, câtă cultură înmagazinaseră. Numai în prejma lor simţeam adevărata emulaţie în acei ani când nu puteai studia în alte ţări şi nici cerceta ce voiai în biblioteci, prin ei puteam afla adevăruri care nu puteau fi rostite, fapte ale istoriei sau fapte de cultură falsificate cu bună ştiinţă. Din ceea ce citisem la Biblioteca Academiei,  în colecţiile de reviste din anii ’30, dar mai ales din ceea ce-mi spuneau oameni ca Ştefana Velisar Teodoreanu, sculptoriţa Celine Emilian, Miliţa Petraşcu, arhitectul Jean Monda, epoca dintre cele două războaie fusese o perioadă excepţională pentru cultură. Aş fi dorit mult ca tinereţea mea să se fi desfăşurat în acel timp. Ştefana Velisar nu avea nici o legătură cu cercurile pe care le frecventasem pana atunci. Am cunoscut-o în anii când investeam mult  din energia mea în cariera de profesoară la un mare liceu al capitalei,  motiv pentru care vara căutam  atmosfera plină de pace şi chiar de evlavie de la mănăstirea Văratec, unde mă odihneam scriind  câte ceva. Am locuit chiar  două veri  împreună cu Ştefana Velisar în aceeaşi casă a  Maicii Magnisia Călugăru, nu departe de incinta mănăstirii, pe drumul care ducea către pădure. Până la venirea doamnei Lili Teodoreanu, (aşa îi spuneau toţi cunoscuţii), vorbeam cu maica Magnisia care-mi povestise toată viaţa ei. O convinsesem chiar să meargă cu mine spre pădure. Urcam încet căci maica nu mai era tânără, dar acele drumuri spre Poiana lui Constantin împreună cu maica au fost rare prilejuri de a-mi explica valorile vindecătoare ale unor buruieni, ale unor ciuperci. Îmi vorbise de câteva maici vârstnice care îl cunoscuseră pe Eminescu  şi pe Veronica. Am rugat-o să mă ducă la o maică pe braţele căreia se sfârşise Veronica Micle. Cred că se numea maica Roşca. Prin anii 1966 am fost într-o casă în care locuise Eminescu. Nu locuia, se pare,  nimeni în ea dar cineva ne-a arătat camerele. Am trăit săptămâni întregi sub imperiul imaginii  lui Eminescu. Mergeam des în Pădurea de Argint, aflată în perimetrul Văratecului, loc unde era ştiut că se plimbau cei doi îndrăgostiţi. Am scris în acei ani o poezie referitoare la iubirea celor doi.  Ştefana Velisar  socotea această poezie  impresionantă. Ea figurează în volumul Endorfine. Maica Magnisia  avea o vorbire  autentic ţărănescă moldovenească plină de farmec. La venirea doamnei Teodoreanu am început să o însoţesc  pe potecile mai puţin cunoscute ale Văratecului pe unde ne întâlneam şi cu Valeria Sadoveanu soţia marelui romancier. Erau momente când Ştefana vorbea despre soţul ei, despre cercul ieşean cu scriitori, cei mai mulţi dispăruţi. Dorea foarte mult să revadă anumite locuri din Tg. Neamţ sau Piatra Neamţ dorinţa pe care i-am satisfăcuto ducând-o la Casa Veronicăi Micle. Păstrez din anii aceia unele fotografii care, dacă nu sunt tocmai reuşite, sunt pentru mine valoroase căci o pot revedea pe această fiinţă de aparenţă fragilă, dar cu mari rezerve de energie hrănite cred de ceea ce avea în suflet. Avea o profundă înţelepciune. Când vorbea despre Ionel Teodoreanu, soţul ei, ochii căpătau  vigoare şi glasul  o febră care-mi aducea în minte toate romanele lui pe care le citisem în anii de liceu.
V.B.: În această ţesătură de impresii, întâmplări cu nume de rezonanţă, l-aţi pomenit şi pe Mihail Sadoveanu. Se poate particulariza imaginea lui şi din acest unghi?
M.C.-V.: Ştefana mi-a vorbit mult de preţul adevăratei prietenii pe care a dovedit-o Mihail Sadoveanu care o ajutase mult în anii de mari lipsuri după moartea soţului ei, despre prietenia pe care i-o arătase şi Dinu Pillat şi familia lui. În plimbările noastre mă ducea prin locuri unde se revedea cu foarte tânăra poetă Monica Pillat însoţită de mama ei Cornelia. Erau locuri unde Ştefana culegea sulfină venind acasă cu snopi întregi de asemenea flori. S-a păstrat în biblioteca mea cartea Ursitul pe care o scrisese în acei ani şi pe care-mi scrisese o dedicaţie. Marele meu regret  este acela că nu  am imprimat convorbirile cu mulţi oameni cu care am fost atât de apropiată şi care comunicau lucruri extraordinare pentru vremea aceea.
V.B.: Punctul forte care centrează mărturisirile Dumnea-voastră este Miliţa Petraşcu…
M.C.-V.:  Dintre toţi,  ceea ce comunica Miliţa era plin de cel mai viu interes. Multe din cele pe care le auzeam nu puteau fi spuse nimănui în acei ani. Îmi  atrăgea mereu atenţia  când erau lucruri periculoase. Era profund credincioasă  şi plină de înţelegere pentru cei aflaţi în lipsuri. Deşi îi lipseau multe, dădea mulţi bani, fără să i se ceară, făcând totul cu simplitate. Am fost de multe ori martoră  a unor gesturi de mare înţelegere şi bunătate din partea ei. Câteva asemenea scene nu le pot uita. Ieşise  din închisoare, după mulţi ani, Ştefan Neniţescu, poet, om de aleasă cultură, fost diplomat. Eram acolo când a venit. Puţine vorbe, multe tăceri... Era atât de slab, de adus de spate, aş zice că-mi părea o umbră vorbitoare. Eu nu ştiam cine este. Miliţa i-a dat câteva mii de lei ceea ce însemna în 1967 mai mult decât salariul de medic primar al soţului meu, şi a adăugat: „Tocmai mă pregăteam să lucrez un Crist răstignit pe care să-l transpun în lemn. Am să te rog, dragă Ştefan, să-mi pozezi în acest scop”. După plecarea lui am aflat cine era. Miliţa îl vedea pentru prima oară, de când ieşise din închisoare. Aflase multe de la o rudă a lui care-i spusese că s-a întors grav bolnav de tuberculoză, că medicii sperau să se mai întremeze, dar pentru asta trebuiau bani mulţi. Era fericită că-i venise ideea de a-l solicita să-i pozeze. Nu voia să-l umilească dându-i bani ca o milostenie din partea ei. De fapt pentru cei care serveau ca model pentru pictori sau sculptori se dădeau sume foarte mici. Am asistat de multe ori la asemenea scene, dar nu e locul aici de a le enumera. De multe ori mi-a cerut mie sau soţului meu bani căci pe ultimii îi dăduse pentru a ajuta pe cineva. Când primea bani pentru vreo  lucrare achiziţionată de Ministerul de Externe sau de muzeele din ţară, sau când i se comanda o lucrare,  din aceşti bani, o bună parte o dădea celor care credea ea că trăiesc greu, în special celor bătrâni. Odată femeia de servici mi s-a plâns că deşi în casă sunt multe lipsuri, Miliţa dă bani unor bătrâne, care o duc mai bine decât ea. Vinerea nu mânca ziua întreagă nimic, nu bea nici apă. Într-una din acele vineri, când lucra mai puţin am stat de vorbă ore întregi. Atunci mi-a spus câte minuni a făcut Dumnezeu, cum intervenise într-un moment disperat pentru ea.
V.B.:  Aţi avut şansa de a coresponda cu Mircea Eliade. Cum era ca persoană particulară? Ne puteţi ataşa scanarea unei scrisori care a şi fost publicată?
M.C.-V.: Am avut mai multe scrisori de la acest mare cărturar recunoscut în toate colţurile lumii. Toate purtau antetul Universităţii din Chicago unde era profesor. Astăzi catedra unde a predat îi poartă numele. Puţini ştiu că-l interesa „omul” Brâncuşi, că a scris o piesă de teatru dedicată lui, că împreună  cu criticul Ionel Jianu, cu Petru Comarnescu şi Constantin Noica  scriseseră volumul Temoignages sur Brancusi publicat în editura Arted înfiinţată de Ionel Jianu la Paris. De fapt în scrisoarea  pe care am primit-o de la el în 1968, la această carte se referea. Vă trimit, aşa cum aţi dorit,  atât scanarea scrisorii cât şi comentarea ei. Ele au apărut în revista „Poesis” alături de o altă scrisoare pe care am primit-o tot în acel an de la criticul de artă Ionel Jianu de la Paris care asistase  la  ceremonia conferirii lui Mircea Eliade a distincţiei de membru Honoris Cauza  al Universităţii Sorbona. Ionel Jianu îmi descria atmosfera din sala Sorbonei şi-mi vorbea de impresionantul discurs al lui Mircea Eliade. Citisem  încă din anii adolescenţei câteva din romanele lui, dar le-am recitit mai târziu sub o altă înţelegere. S-a scris enorm despre omul Mircea Eliade şi mai ales despre masiva sa operă ştiinţifică şi literară. M-a interesat mult cartea de curând apărută, În apărarea lui Mircea Eliade semnată  de Francisc Ion Dworschak, vocea lui, ca şi cea a eminentului Mac L. Ricketts sunt de o deosebită importanţă,  cu atât mai mult cu cât nefiind români văd totul de la distanţa care te ajută să judeci mai deplin.
V.B.: Va consideraţi scriitoare de limbă româna sau v-aţi integrat total în cultura ţării de adopţie, Canada?
M.C.-V.: Eu am venit târziu în Canada, dar, chiar cei care vin în adolescenţă păstrează rădăcinile ţării de origine întreaga viaţă. Poate cei care  vin la vârste foarte mici, înainte de a  merge la şcoală, se integrează total, uitând chiar limba. În ceea ce mă priveşte nu am urmărit niciodată să mă rup în vreun fel de ţară, ci dimpotrivă, am făcut tot ce am putut să fac cunoscute valorile româneşti pe aceste meleaguri unde a fost recunoscută valoarea multiculturalismului. Am considerat chiar o datorie a românilor care se află în Canada să facă cunoscute marile valori ale culturii noastre. Ţinând o conferinţă despre Brâncuşi, la care au asistat şi reprezentanţi ai Consulatului mi-am dat seama cât sunt de receptivi la valorile altor culturi. Am avut ocazia să constat  acelaşi lucru când am publicat în presa de limbă franceză de aici articole referitoare la George Enescu sau Brâncuşi. Poeziile mele apărute în limba engleză aici, sunt, în marea lor majoritate traduse în engleză. Desigur, adaptarea nu e uşoară. Exilul ca ucenicie e o perioada de formare, o perioadă care durează destul de mult, aceasta nu înseamnă renunţare în a scrie în limba ta. Mircea Eliade considera că singura posibilitate de supravieţuire când eşti departe de ţară nu se poate împlini decât prin cultură. Mă gândesc şi la Ştefan Baciu care, deşi aflat de zeci de ani pe un îndepărtat continent continua nu doar să scrie în româneşte, dar toate referirile, comparaţiile şi dorurile sale rămăseseră legate de Braşovul copilăriei şi tinereţii sale.
V.B.:  Cum e poezia română din Canada de astăzi?
M.C.-V.: Există în Canada multe Asociaţii şi Federaţii scriitoriceşti, cursuri de „Creative writing”, ceea ce înseamnă că poezia ocupă un loc important, deşi nu are prea mulţi cititori nici aici, ea continuând să fie un teritoriu mai puţin accesibil oricui.
V.B.: Lansările de carte se desfăşurau după un tipic specific Americii de Nord?
M.C.-V.: Nu. La lansările de carte ale scriitorilor canadieni, de limbă engleză poţi vedea că poeţii recurg foarte rar la metafore sau chiar la alte figuri de stil. Cei mai mulţi sunt preocupaţi să comunice faptul divers diurn, fluxul vieţii. În ultimii ani s-a tradus mult în româneşte mai ales din proza canadiană contemporană, dar există şi antologii mai vechi de poezie canadiană.
V.B.: Dacă ar fi să o luaţi de la capăt, aţi urma acelaşi traseu cultural despărţit şi poate, unit într-un anume fel de ocean?
M.C.-V.: Credinţa mea e că doar direcţiile mici le hotărâm noi, celelalte sunt deja trasate, iar noi neabătut, fără să ne dăm seama le urmăm crezând doar că noi am făcut alegerea. Dacă totuşi, ar fi posibil să o iei, de câte ori vrei, de la început, mi-ar plăcea ca tot ce se întâmplă să rămână un întreg şir de surprize care să-ncoroneze toate eforturile anilor de început.
Veronica BALAJ

Niciun comentariu: